Vår tjeneste

Vi utarbeider en Personvernererklæring og holder den oppdatert

En Personvernererklæring tilpasset deres bedrift og alt den skal inneholde med utgangspunkt i den nye GDPR forordningen. For alle norske selskaper betyr reglene:

 • Alle virksomheter plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder dem.
 • Tydelig informasjon om hvordan virksomheten behandler personopplysninger. Lett tilgjengelig og forståelig uttryk er et krav.
 • Databehandlere (dere) pålegges rutiner for innsamling og bruk av personopplysningene.
 • Den enkelte har innsynsrett og kan kreve sletting eller endring av oppysningene(retten til å bli glemt).
 • Dataportering, den enkelte kan kreve flytting av opplysninger fra et nettsted til et annet.

Implementering på nettløsningen

Vi letter arbeidet ved å innstallere en GDPR programvare på nettsiden som innholder verktøyet du trenger for å etterleve regelverket.

 • Vi utarbeider og publiserer Personvernererkæringen.
 • Funksjonaliet hvor brukeren kan få tilgang til sine peronlige opplysninger.
 • Funksjonalitet hvor brukeren kan se sine peronlige opplysninger.
 • Bruker kan laste ned sine personlige opplysninger.
 • Bruker kan oppdatere sine personlige opplysninger.
 • Be om flytting av data

DATAREGISTER

LISTE MED DATA FORESPØRSLER

En komplett liste med dataforespørsler fra deres brukere. Med mulighet for å svare på e-postene

LISTE MED SLETTE FORESPØRSLER

En komplett liste med brukere som forespør sletting av personopplysninger

LISTE OVER ALLE APPLIKASJONER PÅ NETTSIDEN SOM LAGERE PERSONOPPLYSNINGER

En komplett liste med alle applikasjoner som lagrer data på nettsiden

We are the best reviewed Criminal Defence Law Firm in the US.

If you want to be represented by the best law firm for your case then do not hesitate and write us a mail!